Члени організації

Їх права та обов’язки.

Членами Організації можуть бути особи, які досягли 21 року та мають сертифікат (свідоцтво тощо), який підтверджує статус особи як фахівця з природного батьківства. Рішення про прийом члена в Організацію приймає Правління на підставі поданої письмової заяви. Членство у будь-яких об’єднаннях, фондах та організаціях не є перепоною до членства в Організації, якщо їх діяльність не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству України.

Член Організації має право:

 • брати участь в обговоренні та прийнятті рішень стосовно діяльності Організації;
 • подавати пропозиції про виключення (в примусовому порядку) з числа членів тих, хто на його погляд не дотримується статутних завдань та вимог, а також чинить дії, що завдають шкоди Організації;
 • звертатися з заявами та пропозиціями до будь-якого органу управління Організації стосовно питань пов’язаних зі своєю діяльністю й одержувати відповідь по суті свого звернення;
 • звертатися до Організації по допомогу у справі захисту своїх законних прав та інтересів;
 • брати участь в обговоренні питань стосовно своїх прав та обов’язків;
 • подавати скарги до будь-якого органу управління Організації.

Члени Організації зобов’язані:

 • брати участь у впровадженні в життя завдань Організації;
 • зміцнювати авторитет Організації;
 • утримуватись від дій, що завдають шкоди Організації;
 • дотримуватись положень Статуту Організації;
 • виконувати рішення статутних органів управління Організації;
 • сплачувати членські внески в порядку та за умовами, визначеними Зборами.

Членство в Організації припиняється:

 • за власним бажанням на підставі письмової заяви;
 • примусово за рішенням Зборів Організації за умов порушення вимог цього Статуту.

До складу Організації також можуть входити асоційовані члени. Асоційоване членство може бути як індивідуальне, так і колективне. Індивідуальними асоційованими членами можуть бути особи, які поділяють основну мету та завдання Організації, але не мають статусу фахівців з природного батьківства. Колективними асоційованими членами можуть бути медичні установи, громадські об’єднання працівників медичної галузі.