Статут організації

Витяг зі Статуту

Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України з моменту її державної реєстрації у 2011 році.

Мета створення та діяльності Організації: задоволення та захист законних спільних соціально-економічних, вікових, національно-культурних та інших інтересів своїх членів та сприяння задоволенню інтересів суспільства в сфері батьківства, пологів та батьківства.

Основними завданнями Організації є:

  • проведення суспільно-просвітницької роботи серед новостворених молодих сімей, батьків та молоді з метою набуття суспільством усвідомлення важливості підготовки до питання вагітності, пологів та батьківства;
  • сприяння підвищенню якості послуг, що надаються медичними закладами, підвищення професійності й етики персоналу медичних закладів з метою забезпечення максимально безпечного протікання вагітності та пологів;
  • консолідація фахівців в галузі природного батьківства;
  • організація тематичних семінарів, конференцій, професійних колегіумів, офіційних зустрічей, консиліумів тощо з метою досягнення основної мети діяльності Організації;
  • допомога батькам в реалізації їх прав в державних і недержавних установах, підприємствах, організаціях;
  • сприяння підвищенню рівня кваліфікації та практичного досвіду фахівців у сфері природного батьківства;
  • створення єдиних стандартів роботи фахівців з природного батьківства, в тому числі шляхом запозиченням передового досвіду інших країн.

Організація має право представляти та захищати інтереси членів Організації у суді та інших державних органах.