Цілі та завдання організації

Захист та задоволення законних загальних соціально-економічних, вікових, національно-культурних та інших інтересів членів Організації та сприяння задоволенню інтересів суспільства у сфері батьківства, вагітності та пологів.

Завдання Організації:

  • проведення громадсько-просвітницької роботи серед молодих сімей, батьки та молоді з метою набуття суспільством усвідомлення важливості підготовки до батьківства, вагітності та пологів;
  • консолідація спеціалістів у сфері природного батьківства;
  • Організація тематичних семінарів, конференцій, професійних колегіумів, офіційних зустрічей, консилімів і т.д. з метою досягнення цілей діяльності Організації;
  • допомогу батькам у реалізації їх прав у державних та недержавних установах, підприємствах, організаціях;
  • сприяння підвищенню рівня кваліфікації, практичного досвіду спеціалістів у сфері природного батьківства;
  • створення єдиних стандартів роботи фахівців з природного батьківства, у тому числі переймаючи успішний досвід інших країн.